تور کیش هتل ویدا

 

 

تاریخ تورکیش

تابستان 1396

مبدا پرواز

تهران-فرودگاه مهر آباد

مقصد

کیش

هواپیمایی ماهان
ساعت پرواز رفت 9:45
ساعت پرواز برگشت 16:45
نام هتل هتل ویدا (5 ستاره)
مدت اقامت 2  شب و 3 روز
قیمت 540.000 تومان
نام آژانس مجری تور دایانا گشت
تلفن تماس 021-43397
  021-43036000

تور کیش هتل شایگان 

 

 

تاریخ تورکیش

تابستان 1396

مبدا پرواز

تهران-فرودگاه مهر آباد

مقصد

کیش

هواپیمایی ماهان
ساعت پرواز رفت 9:45
ساعت پرواز برگشت 16:45
نام هتل هتل شایگان (5 ستاره)
مدت اقامت 2  شب و 3 روز
قیمت 758.000 تومان
نام آژانس مجری تور سالی گشت
تلفن تماس 021-41954
  021-88178815

قیمت تور کیش هتل مارینا پارک 

 

 

تاریخ تورکیش

تابستان 1396

مبدا پرواز

تهران-فرودگاه مهر آباد

مقصد

کیش

هواپیمایی ماهان
ساعت پرواز رفت 9:45
ساعت پرواز برگشت 16:45
نام هتل هتل مارینا پارک (5 ستاره)
مدت اقامت 2  شب و 3 روز
قیمت 855.000 تومان
نام آژانس مجری تور دایانا گشت
تلفن تماس 021-43036000

تور کیش هتل داریوش 

 

 

تاریخ تورکیش

تابستان 1396

مبدا پرواز

تهران-فرودگاه مهر آباد

مقصد

کیش

هواپیمایی ماهان
ساعت پرواز رفت 9:45
ساعت پرواز برگشت 16:45
نام هتل هتل داریوش (5 ستاره)
مدت اقامت 2  شب و 3 روز
قیمت 1.000.000 تومان
نام آژانس مجری تور دایانا گشت
تلفن تماس 021-43036000
   

تور کیش هتل ترنج

 

 

تاریخ تورکیش

تابستان 1396

مبدا پرواز

تهران-فرودگاه مهر آباد

مقصد

کیش

هواپیمایی ماهان
ساعت پرواز رفت 9:45
ساعت پرواز برگشت 16:45
نام هتل هتل ترنج (5 ستاره)
مدت اقامت 2  شب و 3 روز
قیمت 1.270.000 تومان
نام آژانس مجری تور دایانا گشت
تلفن تماس 021-43036000
   

تور کیش هتل پامیدا

 

 

تاریخ تورکیش

تابستان 1396

مبدا پرواز

تهران-فرودگاه مهر آباد

مقصد

کیش

هواپیمایی کیش ایر
ساعت پرواز رفت 12:45
ساعت پرواز برگشت 13:00
نام هتل هتل پارمیدا (5 ستاره)
مدت اقامت 2 شب و 3 روز
قیمت 573.000 تومان
نام آژانس مجری تور دایانا گشت
تلفن تماس 021-43397
  021-43036000

تور کیش هتل پارمیس

 

 

تاریخ تورکیش

تابستان 1396

مبدا پرواز

تهران-فرودگاه مهر آباد

مقصد

کیش

هواپیمایی کیش ایر
ساعت پرواز رفت 10:40
ساعت پرواز برگشت 18:30
نام هتل هتل پارمیس (5 ستاره)
مدت اقامت 2  شب و 3 روز
قیمت 750.000 تومان
نام آژانس مجری تور سالی گشت
تلفن تماس 021-41954
  021-88178815

تور کیش هتل سورینت مریم

 

 

تاریخ تورکیش

تابستان 1396

مبدا پرواز

تهران-فرودگاه مهر آباد

مقصد

کیش

هواپیمایی کیش ایر
ساعت پرواز رفت 10:40
ساعت پرواز برگشت 18:30
نام هتل هتل سورینت مریم (5 ستاره)
مدت اقامت 3  شب و 4 روز
قیمت 722.000 تومان
نام آژانس مجری تور دایانا گشت
تلفن تماس 021-43397
  021-43036000

تور کیش هتل شایگان

 

 

تاریخ تورکیش

تابستان 1396

مبدا پرواز

تهران-فرودگاه مهر آباد

مقصد

کیش

هواپیمایی کیش ایر
ساعت پرواز رفت 10:40
ساعت پرواز برگشت 18:30
نام هتل هتل شایگان (5 ستاره)
مدت اقامت 3  شب و 4 روز
قیمت 638.000 تومان
نام آژانس مجری تور سالی گشت
تلفن تماس 021-41954
  021-88178815

تور کیش هتل پانیذ

 

 

تاریخ تورکیش

تابستان 1396

مبدا پرواز

تهران-فرودگاه مهر آباد

مقصد

کیش

هواپیمایی تابان
ساعت پرواز رفت 13:00
ساعت پرواز برگشت 15:30
نام هتل هتل پانیذ (2 ستاره)
مدت اقامت 3  شب و 4 روز
قیمت 463.000 تومان
نام آژانس مجری تور سالی گشت
تلفن تماس 021-41954

تور کیش هتل تماشا

تاریخ تورکیش

تابستان 1396

مبدا پرواز

تهران-فرودگاه مهر آباد

مقصد

کیش

هواپیمایی تابان
ساعت پرواز رفت 13:00
ساعت پرواز برگشت 15:30
نام هتل هتل تماشا (3 ستاره)
مدت اقامت 3  شب و 4 روز
قیمت 506.000 تومان
نام آژانس مجری تور دایانا گشت
تلفن تماس 021-43397

تور کیش هتل گراند

تاریخ تورکیش

تابستان 1396

مبدا پرواز

تهران-فرودگاه مهر آباد

مقصد

کیش

هواپیمایی تابان
ساعت پرواز رفت 13:00
ساعت پرواز برگشت 15:30
نام هتل هتل گراند (3 ستاره)
مدت اقامت 3  شب و 4 روز
قیمت 506.000 تومان
نام آژانس مجری تور دایانا گشت
تلفن تماس 021-43397
  021-43036000

تور کیش هتل لوتوس

تاریخ تورکیش

تابستان 1396

مبدا پرواز

تهران-فرودگاه مهر آباد

مقصد

کیش

هواپیمایی تابان
ساعت پرواز رفت 13:00
ساعت پرواز برگشت 15:30
نام هتل هتل لوتوس (3 ستاره)
مدت اقامت 3  شب و 4 روز
قیمت 437.000 تومان
نام آژانس مجری تور سالی گشت
تلفن تماس 021-41954
  021-88178815

تور کیش هتل داریوش

تاریخ تورکیش

تابستان 1396

مبدا پرواز

تهران-فرودگاه مهر آباد

مقصد

کیش

هواپیمایی تابان
ساعت پرواز رفت 13:00
ساعت پرواز برگشت 15:30
نام هتل هتل داریوش (5 ستاره)
مدت اقامت 3  شب و 4 روز
قیمت 1.000.000 تومان
نام آژانس مجری تور دایانا گشت
تلفن تماس 021-43397
  021-43036000

تور کیش هتل مارینا پارک

 

 

تاریخ تورکیش

تابستان 1396

مبدا پرواز

تهران-فرودگاه مهر آباد

مقصد

کیش

هواپیمایی تابان
ساعت پرواز رفت 13:00
ساعت پرواز برگشت 15:30
نام هتل هتل مارینا پارک (5 ستاره)
مدت اقامت 3  شب و 4 روز
قیمت 855.000 تومان
نام آژانس مجری تور دایانا گشت
تلفن تماس 021-43036000
   

تور کیش هتل سورنیت مریم

تاریخ تورکیش

تابستان 1396

مبدا پرواز

تهران-فرودگاه مهر آباد

مقصد

کیش

هواپیمایی تابان
ساعت پرواز رفت 13:00
ساعت پرواز برگشت 15:30
نام هتل هتل سورنیت مریم (5 ستاره)
مدت اقامت 3  شب و 4 روز
قیمت 722.000 تومان
نام آژانس مجری تور دایانا گشت
تلفن تماس 021-43036000
   

تمام حقوق برای سایت کیش تور ارائه دهنده بهترین قیمت تور کیش محفوظ است.

Please publish modules in offcanvas position.